Miljø

Veganer.nu-Miljø-klima-stormflod-havstigningMiljøet betyder noget for os alle, og vi ved godt, vi skal gøre hvad vi kan for at passe på det. Mange tror, at de passer på miljøet når blot de husker ikke at smide batterier i skraldespanden eller når de husker at slukke lyset efter de har været på toilettet. Men der er meget mere vi kan – og bør – gøre for at passe på miljøet.

Vidste du fx at animalsk kødproduktion er verdens ubestridte største miljøsynder? Ja! Det er den ting i verden, der forurener mest! Og nej, det er ikke kun køernes prutter (metan) den er gal med – selvom dét problem er slemt, nok da drivhusgassen metan er ca. 30 gange værre end CO2. Du hører sikkert kun om CO2 i nyhederne – det er jo også svært for journalisterne at holde styr på. I tilknytning til kødproduktion er der også fx vandspild (forbruget), kvælstofudledning, skovrydning, artudryddelse og udvikling af farlige bakterier på grund af antibiotika(mis)brug.

Du kan altså gøre mere for miljøet ved blot at udskifte animalske produkter (kød, æg, mælk og ost) med sunde, plantebaserede fødevarer end du nogensinde kan drømme om at gøre ved andre tiltag resten af dit liv – tænk over det!

Så spørgsmålet er, om miljøet vitterlig er så vigtigt for os, som vi går og siger? Yes, you talk the talk – but do you walk the walk?
 
 
Veganer.nu-Miljø-klima-stormflod-havstigning-Cowspiracy-film-movieHermed følger nogle konklusioner på effekten af animalsk fødevare-produktion fundet ved udarbejdelsen af den nye film Cowspiracy (2014). Her er et direkte link til filmens research. Det kan varmt anbefales at se filmen.

Nedenstående liste er ikke komplet (andet end komplet ubehagelig, komplet dyster, komplet unødvendig, komplet sørgelig…)

  • Animalsk fødevareproduktion er den primære årsag til udryddelsen af dyrearter, døde zoner i verdenshavene, vandforurening og habitat-ødelæggelser.
  • Dyr til fødevareproduktion og deres afføring udgør mindst 32.000 millioner tons kuldioxid (CO2) hvert år, eller 51 % af hele verdenens drivhusgasser.
  • Dyr til fødevareproduktion udgør 65 % af al udledning af kvælstofforilte (N2O) – en drivhusgas 296 gange mere destruktiv end kuldioxid (CO2), og som bliver i atmosfæren i ca. 150 år.
  • Vandforbruget for “fracking” (Hydraulisk frakturering) udgør et sted mellem 265 til 530 milliarder liter vand om året. Til sammenligning er vandforbruget for animalsk fødevareproduktion 128.700 milliarder liter (altså 128,7 danske billioner liter). Dvs. mht. vandforbrug er animalsk fødevareproduktion et langt, langt større problem end “fracking”.
  • For hvert kilo fisk der fanges i fiskernes net, fanges der 5 kg andre havdyr, som dør unødvendigt og bortskaffes.
  • Forskere anslår, at op til 650.000 hvaler, delfiner og sæler hvert år dør unødvendigt og bortskaffes.

Læs mere om miljø og kødproduktionens indvirkning på det nedenfor:

Mad til milliarder – Institut for Plante- og Miljøvidenskab: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet

Miljøbevidste danskere belaster kloden som en oliestat

Plant-Based Diet Is Best for the Planet, New Science Says

The Solution to Climate Change Isn’t Difficult — It’s Delicious

Eating less meat essential to curb climate change, says report

Cowspiracy fact sheet

Miljø – PlanteMad.dk

Climate Change: More Disasters Needed to Motivate Individual Behavior Change?

Facts on Animal Farming and the Environment

Environmental Destruction

11 Facts About How Factory Farms Affect the Environment
 

2 Comments

  1. Pingback: Tobias - stoppede sit eget hykleri og tabte 40 kilo - Veganer.nu

  2. Pingback: Skoleopgaver - Veganer.nu

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *